Aarhus Universitets segl

Typografi

Ved at tænke over typografien i din opgave kan du gøre den mere læsevenlig og overskuelig.

Det er ikke ligegyldigt for læseren, hvilken skrifttype- og størrelse du bruger i din opgave. Typografien i din opgave kan have indflydelse på læserens indtryk af opgaven og kan bidrage til, at dine ord bliver taget seriøst.

Bemærk

Vær altid konsekvent i dit valg af typografi. Når du vælger en skrifttype til brødteksten, skal denne være den samme gennem hele opgaven. Dette gælder også for overskrifterne. Ved overskrifterne kan det især være rart for dine læsere, at de kan se forskel på rangeringen af dine overskrifter, fx ved talinddeling eller forskel på størrelsen.

Nogle studier har faste retningslinjer for typografien, mens andre har mere frie rammer. Nedenstående retningslinjer kan dog betragtes som forholdsvis grundlæggende.

Skrifttype

Dit valg af skrifttype har betydning for det helhedsindtryk, som læseren får af din opgave. Derfor kan det være en god idé at tænke over skrifttypen. Som udgangspunkt når du langt med følgende to huskeregler:

 • Vælg en læsevenlig og ikke for lille skrifttype.
 • Brug den samme skrifttype gennem hele opgaven. Variér den i størrelse og fremhævelse om nødvendigt, fx i overskrifter.

To slags skrift

De læsevenlige skrifttyper kan groft sagt deles op i to, nemlig antikva-skrifter og grotesk-skrifter:

Antikva-skrifter

 • har tværstreger (kaldes også fødder eller seriffer).
 • kaldes derfor ofte serif-skrifter.
 • opfattes og anbefales ofte som de mest læsevenlige skrifttyper.

Grotesk-skrifter

 • har ikke tværstreger (fødder eller seriffer).
 • kaldes derfor ofte sans serif- eller gothic-skrifter.
 • egner sig godt til overskrifter.

Et godt råd

Mange anbefaler, at man i opgaver bruger en antikva-skrift, fx Times New Roman, fordi serifferne danner linjer i teksten, som øjet lettere kan følge.

Skriftstørrelse

Vælg en læsevenlig og ikke for lille skriftstørrelse. Mange fag anbefaler en skriftstørrelse på mindst 12 punkt.

Valg af skriftstørrelse

Hvilken skriftstørrelse du skal bruge, kan afhænge af dit valg af linjeafstand og skrifttype.

Hvis du bruger grotesk-skrift (skrift uden fødder/seriffer), kan du vælge en mindre skriftstørrelse end ved antikva-skrift (skrift med fødder/seriffer).

Bemærk, at man generelt anbefaler at bruge antikva-skrifttyper i længere opgaver.

Bemærk

 • Fodnoter sættes som regel med mindre punktstørrelse end brødteksten.
 • Overskrifter kan variere i skriftstørrelse, alt efter hvilket niveau afsnittet befinder sig på.

Linjeafstand

Når du vælger linjeafstand, skal du være opmærksom på, at:

 • din opgave skal fremstå overskuelig og læsevenlig.
 • mange fag anbefaler en linjeafstand (også kaldet skydning) på 1,5.
 • hvis du har valgt en stor skrifttype, kan du overveje at sætte linjeafstanden til 1,3. Vurdér selv, hvad der ser bedst ud. Spørg på dit studie, om der er særlige regler - eller kig i din studieordning.

Skrifttyper siger mere end 1000 ord

I artiklen 'Skrifttyper siger mere end 1000 ord' kan du læse mere om, hvad typografi betyder for helhedsudtrykket i en opgave.


SØG


Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.