Aarhus Universitets segl

Indholdsfortegnelse

Der er bestemte retningslinjer for, hvad en indholdsfortegnelse normalt skal indeholde.

Indholdsfortegnelsen viser den konkrete og endelige udformning af din opgaves disposition. Her giver du læseren et første overblik over din opgaves omfang, opbygning og enkeltelementer.

Da indholdsfortegnelsen netop er læserens første indtryk af opgaven, kan det være en god idé at tænke over at lave nogle overskrifter, som tydeligt beskriver, hvad et kapitel eller afsnit indeholder.

Indholdsfortegnelsen

  • står forrest i opgaven.
  • oplister alle opgavens kapitler, afsnit, litteraturliste og evt. bilag.
  • afspejler opgavens forskellige overskriftstyper både i ordlyd og typografi.
  • har afsnitsbetegnelser til venstre og sidetal til højre.
  • er ikke selv forsynet med sidetal.
  • er obligatorisk i universitetsopgaver.

Når du skal formulere indholdsfortegnelsen

Få inspiration til hvordan du kan formulere indholdsfortegnelsen som en hjælp til læseren i et aktivitetsskema (s. 56) fra Den gode opgave af Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen, 2012.


SØG


Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.