Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Figurer, skemaer & tabeller

Lær mere om hvordan du bruger figurer, skemaer og tabeller i opgaven.

Figurer, skemaer og tabeller kan bruges i opgaver, når du gerne vil understøtte og supplere din tekst.

Et par tommelfingerregler er, at figurerne, skemaerne og tabeller:

  • skal forsynes med bogstav/nummer og kort tekst. Teksten sættes med mindre skriftstørrelse end brødteksten).
  • skal forklares og kommenteres i brødteksten. Du skal altså bruge dem aktivt, så de ikke står alene.
  • placeres på den side, hvor de omtales i brødteksten.

Husk at:

  • Du kan ikke bruge figurer, skemaer og tabeller som pynt. De skal have en funktion i din opgave. Det kan dog nogle steder lette læsningen med en visualisering.
  • Figurer, skemaer og tabeller skal give selvstændig information til din tekst og understøtte den.
  • De er ikke selvforklarende. Deres brug skal fremgå af brødteksten.

Integrér din figur i teksten

Det skal fremgå af din tekst, at der kommer en figur, og den skal kommenteres i teksten, der følger efter.

Eksempel

Indlæring af stoffet sker ofte på tre forskellige måder: undervisning, gruppearbejde og selvstudium. De er repræsenteret i nedenstående figur.

figurer eksempel

Som figur 1 viser er der overlap mellem de tre felter. Dette understøtter det tidligere præsenterede argument om at...

SØG


Mangler du et opslagsord, eller har du noget at tilføje?

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.