Aarhus Universitets segl

IMRAD-strukturen

Her kan du læse om, hvordan du opbygger din opgave ud fra IMRAD-strukturen.

IMRAD er en betegnelse for den mest almindelige opbygning af naturvidenskabelige artikler. Det er en forkortelse for Introduktion, Metode, Resultater og/and Diskussion. I nogle versioner kan A’et også stå for Analyse.

IMRAD-strukturen bruges i forbindelse med opgaveskrivning på en række naturvidenskabelige uddannelser. Der kan også være forskellige andre krav til opgavens opbygning, så tjek studieordningen, og spørg din underviser, inden du bruger IMRAD-strukturen i din opgave.

IMRAD-strukturen

 • Introduktion
  • Indeholder en problemformulering og opstiller evt. en hypotese.
  • Beskriver tydeligt et formål ved at forklare, hvorfor det er vigtigt at besvare problemformuleringen/teste hypotesen.
  • Sætter problemformuleringen/hypotesen ind i en større sammenhæng ved at inkludere relevante baggrundsoplysninger og henvisninger til eksisterende litteratur.  
 • Metode
  • Fremgangsmåden forklares omhyggeligt og valget af fremgangsmåde begrundes.
  • Illustrationer anvendes, hvor det er passende, og de er omhyggeligt udført og præsenteres i teksten. 
 •  Resultater/Analyse
  • Centrale fund/resultater beskrives tydeligt og præsenteres korrekt, læsbart og uden mangler eller fejl.
 • Diskussion
  • Konklusioner fremsættes, så de hænger logisk sammen med data.
  • Konklusioner forholder sig til problemformuleringen/hypotesen og introduktionen.
  • Implikationer og potentielle problemer diskuteres grundigt. 

Se her et eksempel på brug af IMRAD-strukturen fra en videnskabelig artikel.

SØG


Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.