Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Referencesystemer

Her kan du læse om brugen af referencesystemer, som bruges til litteraturhenvisninger i din opgave.

I dine opgaver skal du referere til den litteratur, du har brugt. Det gælder både inde i teksten, i noter og i litteraturlisten (se også litteraturhenvisninger).

Nogle undervisere foretrækker bestemte, internationalt godkendte systemer, når der skal henvises til litteratur.

  • Spørg din underviser, hvilket system du skal vælge.
  • I nogle tilfælde må du selv finde det system, der passer dig bedst.
  • Brug det konsekvent gennem hele opgaven.

APA-system

Et af systemerne er APA-systemet (American Psychological Association system).

  • Det bruges ofte i samfundsvidenskabelige publikationer, men flere humanistiske fag anvender efterhånden også systemet.
  • APA-systemet giver retningslinjer for videnskabelige artikler og opgavers format, citat-brug, note-system og litteraturlister.

Særligt for APA

  • Har publikationens udgivelsesår langt fremme i henvisningen.
  • Giver detaljerede beskrivelser af, hvordan man refererer til elektroniske publikationer.

Eksempler på litteraturhenvisning i APA-systemet

En bog, én forfatter:

Andersen, I. (2002). Den skinbarlige virkelighed. København: Samfundslitteratur.

En bog, flere forfattere:

Rienecker, L., Kock, Chr., Hegelund, S., Jørgensen, P.S. (1999). Den gode opgave – arbejdsprocesser og kvalitetskriterier i opgaver på humaniora. (4. oplag). København, Gyldendal.

Artikel i tidsskrift:

Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896.

MLA-system

Et af systemerne er MLA-systemet (Modern Language Association System).

  • Det bruges ofte i videnskabelige publikationer på humanistiske fag, særligt hvis emnerne er historiske eller litterære.
  • MLA-systemet giver retningslinjer for videnskabelige artikler og opgavers format, citat-brug, note-system og litteraturlister.

Eksempler på litteraturhenvisning i MLA-systemet

En bog, én forfatter:

Andersen, Ib. Den skinbarlige virkelighed. København: Samfundslitteratur, 2002.

En bog, flere forfattere:

Rienecker, Lotte, Christian Kock, Signe Hegelund, og Peter Stray Jørgensen. Den gode opgave – arbejdsprocesser og kvalitetskriterier i opgaver på humaniora. 1997. København: Gyldendal, 1999.

Artikel i tidsskrift:

Harlow, Harry. ”Fundamentals for preparing psychology journal articles.” Journal of Comparative and Physiological Psychology55 (1983): 893-896.


Brug et referenceværktøj

Referenceværktøjer er værktøjer, der kan hjælpe dig med at organisere dine referencer og samtidigt anvende dem nemt i dit tekstdokument. Studerende og ansatte på AU kan gratis anvende EndNote.


Vejledning til APA-systemet

Der findes mange vejledninger, som beskriver APA referencesystemets standarder i forhold til udarbejdelse af teksthenvisninger, citater og litteraturliste i skriftlige opgaver. Du kan eksempelvis bruge denne guide udarbejde af Professionshøjskolen Absalon, guiden fra Curtin University eller Kildekompasset (norsk). 


SØG


Mangler du et opslagsord, eller har du noget at tilføje?

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.