Aarhus Universitets segl

Noteskrivning

Noter bruges til at bearbejde det faglige stof, så du både forstår og husker det bedre. 

Du kan både tage noter til tekster eller noter undervejs i undervisningen. Formålet med at skrive noter er ikke at skrive alt ned, men få skrevet det mest centrale ned, så de kan være en hjælp til at huske stoffet senere. Derfor er det vigtigt at overveje, hvad din noteskrivning skal bruges til. Når du ved, hvad du vil fokusere på, kan du lettere koncentrere dig om at selektere og notere det mest relevante. 

Find din egen stil 

Men noter kan struktureres på mange måder, og du kan vælge mellem mange forskellige teknikker både til undervisningsnoter og noter til tekster. Prøv dig frem, afprøv forskellige teknikker, og find din egen stil. Find også gerne dit eget effektive notatsprog fx med brug af forkortelser, symboler og ”koder”, der passer til dig og dit fag. Du kan se eksempler på forkortelser brugt i noter her.

Efterbehandling af noter 

Det er en god vane at efterbehandle dine notater, eksempelvis ved at tilføje kommentarer og referencer efter undervisningen eller lave et helt kort referat at en tekst efter du har skrevet noter til den. Overvej om dine noter er brugbare, og om din notatteknik fungerede for dig i den givne situation. Derudover skal de selvfølgelig gemmes på en god måde, så du let kan finde og slå op i dine noter, når du har brug for det.

Hvorfor tage noter?

Noteskrivning kan bruges til at bearbejde det faglige stof og fremme din læring.

Noteskrivning kan hjælpe dig med at forstå og huske stoffet bedre. Noter kan eksempelvis hjælpe dig med at:

  • have et indholdsmæssigt fokus, så du bedre kan forstå stoffet
  • sætte dig ind i et nyt fagområde med ny fagterminologi
  • få overblik over meget stof

I nedenstående video fortæller studerende og undervisere om, hvorfor du skal tage noter, og hvordan du efterfølgende bruger dine noter aktivt i din studiegruppe, i opgaveskrivningen eller til eksamen.

Noter til undervisningen

Når du skriver noter til undervisningen er det vigtigt, at du bevarer din opmærksomhed på det underviser fortæller og viser. Det er ofte til undervisningen, du kan få uddybet eller fremmet din forståelse af det faglige indhold, og det vanskelige kan være samtidig at skrive noter ned på en måde, så de kan bruges senere.

Noteteknikker i undervisningen

Du kan lade dig inspirere af nedenstående forslag til notatteknikker, der er særligt velegnede i undervisningen. Men prøv dig frem og tilpas teknikker til dine egne præferencer.

Notatteknik

Formål og metode

Mindmap

Mindmaps kan gøre fx et emne, en artikel eller en forelæsning mere overskuelig. Ved at forbinde de enkelte delelementer, og fremstille dem på en visuelt meningsfuld måde, skaber du din egen sammenhængende forståelse. Se et autentisk eksempel på mindmap-noter af en studerende på Aarhus Universitet her:

Visuelle noter

Visuelle noter giver overskuelighed.

Ved at lave visuelle noter kan du lettere få overblik over dine noter, når du vender tilbage til dem. Visuelle noter kan være tegninger, figurer eller illustrationer, hvor du kan tilføje uddybende forklaringer og skabe din egen sammenhængende forståelse af tekster og teori. Det kan hjælpe dig til at huske stoffet bedre.
Se et autentisk eksempel på tegnede noter af en studerende på Aarhus Universitet her:

Begrebsnoter

Hold styr på begreber og fagterminologien.Ved at skrive begreber og deres definitioner op undervejs på semesteret kan du skabe større overblik og lette din læsning til eksamen.

Du kan bruge et begrebsskema (Word) til at holde generelle noter og begrebsnoter adskilt, så det er nemt at terpe begreberne senere.

Brug nøgleord

Redegør for centralt indhold undervejs.Skriv nøgleord, teoretikere og begreber ned undervejs, som de præsenteres i undervisningen. Hvis du redegør for dem løbende og eventuelt knytter egne kommentarer til dem undervejs, kan du bedre huske dem til eksamen.

Du kan bruge et nøgleordsskema (Word) til at fastholde det centrale indhold fra oplæg eller slides og bidrage med dine egne kommentarer til emnet.

Kortlæg din forståelse

Kortlæg din forståelse og eventuelle videnshuller.  Reflektér over, og notér, hvad du lærer, hvad du vil undersøge nærmere, og hvad du eventuelt ikke forstår, både mens du forbereder dig og under din undervisning. Brug også refleksionerne som udgangspunkt for arbejdet i studiegruppen.   

  Du kan bruge noteskrivningsmetoden Nifty notes (Word) til at kortlægge din forståelse af det faglige stof.

Feltinddelte noter

Ved at bruge Cornell-metoden forholder du dig aktivt til stoffet og styrker din forståelse. Du inddeler din noteskrivning i en visuel feltinddeling, hvor du blandt andet skal stille spørgsmål til og opsummere emnet. Med denne notatteknik får du brugbare noter til din eksamen. Se en uddybende forklaring på metoden her:

Download Cornell-metoden (pdf)

Noter i slides

Hvis underviser deler slides før forelæsningen, kan du vælge at skrive dine noter heri. Overvej dog, om du får mere ud af selv at skrive ordene, så du husker det bedre og får opstillet en systematik, der giver mening for dig.

Noter til tekster

Ved at skrive noter til de tekster, du læser, bearbejder du tekstens informationer undervejs, så du bedre forstår stoffet. Samtidig gør dine noter, at du bedre kan huske stoffet bagefter - eller let tilgå det, hvis der er noget, du alligevel har glemt.

Noteteknikker til tekster

Du kan lade dig inspirere af nedenstående forslag til notatteknikker, der er særligt velegnede til tekstlæsning. Men prøv dig frem og tilpas teknikker til dine egne præferencer.

Notatteknik

Formål og metode

Markeringsnoter

Markér og skriv kommentarer i teksten. Markeringsnoter skaber overblik over din tekst, så du hurtigt kan tilgå det relevante indhold efterfølgende. Du kan overveje at bruge forskellige farver til at markere forskellig slags indhold eller efter indholdets vigtighed. Du kan også markere afsnit, emner eller kapitler med selvklæbende faner eller skrive nøgleord i margenen på teksten for at inddele afsnittene i emner.

Orienteringsnoter

Gå ikke i dybden, men tydeliggør det overordnede. Orienteringsnoter kan være med til at fremhæve de generelle informationer i en tekst og danne overblik over tekstens indhold og relevans. Du kan referere tekstens hovedidé, indhold, formål eller struktur. Du kan senere bruge dine orienteringsnoter til at udvælge relevant litteratur til din eksamen eller opgave.

Pensumnoter

Gengiv hovedpointer for at forstå emnet. Pensumnoter er en god måde at tilegne dig viden om et emne, så du kan gengive litteraturen til eksamen og/eller få overblik over emnet før mere selektiv læsning af teksten. Skriv eksempelvis en sammenfatning af tekstens hovedtese, referat af tekstens konklusioner, en oversigt over tekstens dispositionen, eller redegør for tekstens begreber eller undersøgelser.

Opgavenoter

Vær målrettet og selektiv. Opgavenoter er bedst, når du har en problemformulering, så du kan målrette din læsning og noteskrivning til din opgave. Du kan bruge din læsning og noteskrivning til at blive klogere på et emne og stille spørgsmål til dele, som har relevans for din opgave, eller som skal undersøges nærmere.

Stil spørgsmål til teksten

Gennemgå teksten reflekteret. Ved at stille spørgsmål til teksten og forsøge at svare på dem, mens du læser, forholder du dig reflekteret til teksten. Stil gerne kritiske spørgsmål, eksempelvis til tekstens argumentation eller dokumentation, eller stil spørgsmål ud fra en konkret opgave eller problemformulering, så du fokuserer din læsning til din opgaveskrivning.

  Du kan bruge et skema til at stille spørgsmål (Word) til teksten, så du nemt kan finde dine refleksioner senere.

Begrebsnoter

Hold styr på begreber og fagterminologien. Ved at skrive begreber og deres definitioner op undervejs på semesteret kan du skabe større overblik og lette din læsning til eksamen.

Du kan bruge et begrebsskema (Word) til at holde generelle noter og begrebsnoter adskilt, så det er nemt at terpe begreberne senere.

Brug nøgleord

Redegør for centralt indhold undervejs. Skriv nøgleord, teoretikere og begreber ned undervejs, som de præsenteres i teksterne. Hvis du redegør for dem løbende og eventuelt knytter egne kommentarer til dem undervejs, kan du bedre huske dem til eksamen.

Du kan bruge et nøgleordsskema (Word) til at fastholde det centrale indhold og bidrage med dine egne kommentarer til emnet.

Kortlægning af forståelse 

Kortlæg din forståelse og eventuelle videnshuller. Reflektér over og notér, hvad du lærer, hvad du vil undersøge nærmere, og hvad du eventuelt ikke forstår, både mens du forbereder dig og under din undervisning. Brug også refleksionerne som udgangspunkt for arbejdet i studiegruppen.

  Du kan bruge noteskrivningsmetoden Nifty notes (Word) til at kortlægge din forståelse af det faglige stof.

Mundtlige noter

Ved at tale om et emne, et begreb eller et problem forstår du det bedre. Og jo flere gange du taler om det, des bedre forstår du det, og des mere klart kan du forklare det. Derfor er det en god idé at tale om fx den tekst, du har læst, eller den opgave, du skal skrive.

Optag dine noter

Indtal kommentarer om de akademiske tekster for at fremhæve tekstens hovedpointer og opdage huller i din egen forståelse. Det er en uforpligtende notatteknik, hvor du ikke behøver at få alle detaljer med, men kan fokusere på din overordnede forståelse. Indtal dine noter under læsning på din telefon, pc (fx via OneNote), diktafon eller andet. Se hvordan du går fra mundtlige til skriftlige noter i videoen herunder.

Noter i beregningstunge fag

At skrive noter i beregningstunge fag hjælper dig med at lære.

Især i beregningstunge fag kan noteskrivning og visuelle fremstillinger være en meningsfuld måde at skabe din egen sammenhængende forståelse af stoffet. Det gælder både under din læsning, undervisning, og når du skal løse opgaver.

Når du har løst opgaven, eller den er gennemgået på holdet

Prøv at skrive dine løsninger ned på en måde, så du kan rekonstruere processen senere. Du kan også tilføje et par forklarende noter til løsningen. Det kan være dét, der afgør, om du kan bruge noterne senere til eksamenslæsningen. Marker eventuelt, hvis der er noget, du finder særligt svært, eller hvilke fejl, det er nærliggende at komme til at lave.

Forskellige notatteknikker

Tænk over, hvordan du bedst skriver noter til dine beregningstunge fag, og afprøv flere forskellige metoder. Indstil dig på, at nye metoder kan kræve lidt træning, før du rigtig kan afgøre, om de virker for dig. Forskellige metoder kan hjælpe dig forskelligt til at forstå stoffet. Hav derfor den givne situation og det ønskede udbytte i tankerne, når du vælger en bestemt notatteknik.

Cornell metoden

Cornell-metoden (pdf) er eksempelvis en god teknik til at lave noter, du senere kan bruge til eksamen. Nedenfor kan du se et eksempel på brug af Cornell-metoden i beregningstunge fag.

Begrebskortlægning

Begrebskortlægning er en anden velegnet metode, du kan bruge til at øge forståelsen af sammenhænge i det faglige stof.


Indholdet om beregningstunge fag er udarbejdet af ph.d. i Læring & Uddannelse, Tine Wirenfeldt Jensen. Eksemplet på brug af Cornell-metoden i beregningstunge fag er fra kilde: jameskennedymonash.wordpress.com.

Gruppearbejde og deling af noter

Del noter med din studiegruppe eller medstuderende.

Det kan være en god idé at dele noter fra undervisningen med din studiegruppe eller medstuderende. Dette kan være til stor hjælp ved repetition af pensum og til eksamen, hvis du har været fraværende, eller der er noget i dine egne noter, du har formuleret upræcist eller ukorrekt. Ved at dele noter med andre, kan du få adgang til forskellige formuleringer af stoffet, hvilket kan hjælpe til en større og bedre forståelse.

Online dokumenter

Til deling af noter med dine medstuderende kan forskellige online tekstprogrammer bruges, eksempelvis Word Online i OneDrive eller OneNote. Dette er et nemt og brugbart værktøj, der gør det muligt at producere tekster i fællesskab fra egen computer. Her kan I skrive, redigere og kopiere jeres noter ind i et dokument samtidig, eller I kan skiftes til at tage noter til de forskellige forelæsninger. På denne måde er alles noter lettilgængelige og samlet et sted. Det kan være en god idé, at hver studerende eller gruppemedlem skriver med hver sin farve, så I har et overblik over, hvem der har skrevet hvad.

Online præsentationer

Online præsentationsprogrammer, fx Powerpoint i Onedrive, er nyttige redskaber til gruppefremlæggelser, hvor du og dine medstuderende kan oprette og lave præsentationer online. Her kan I udfylde de slides, I hver især skal tale ud fra. Slides er ikke blot et visuelt supplement til jeres fremlæggelser og oplæg i undervisningen, men kan også gemmes og fungere som nyttige notater, der kan findes frem og bruges på et senere tidspunkt.

   


Se også


Lav digitale noter

  • Evernote er et gratis program hvor man kan gemme noter i tekst, billede, lyd og film, tilgå dem og søge i dem fra pc'er, tablets og smartphones.
  • OneNote er et Office-værktøj, der er velegnet til at tage noter i. Som studerende på Aarhus Universitet kan du få gratis adgang til noteprogrammet, der kan bruges både online og offline.
  • Onedrive giver mulighed for at gemme og dele dokumenter, artikler og empiri.