Aarhus Universitets segl

Oversigt over hjælp og støtte

Aarhus Universitet står klar til at hjælpe dig

Rundt omkring på AU er der mange forskellige mennesker,  der står klar til at hjælpe dig, hvis du på et tidspunkt får brug for hjælp af den ene eller den anden slags. Det er dog vigtigt at huske, at det er dig, der har ansvaret for at tage kontakt, hvis der er noget du har brug for hjælp til. 

Husk at det er bedre at spørge en gang for meget end en gang for lidt. Og er du i tvivl, om du spørger det forkerte sted, så guider de dig videre til den rette hjælp.

AU Elite

Vejledning i at kombinere elite-sport og studie. 

AU Helpline

 

AU Helpline er en organisation stiftet af studerende på Aarhus Universitet med interesse i at forbedre universitetsmiljøet ved direkte at indlede samtaler i øjenhøjde. De ønsker at drage nytte af hinandens støtte på kryds og tværs af studierne og derigennem forsøge at aflaste nogle af de udfordringer studerende oplever igennem studietiden.

AU Karriere

Vejleder i forhold til at kombinere studieliv og erhvervsliv. Styrker studerende i at opbygge karrierekompetence gennem arbejdsmarkedskendskab, kompetencebevidsthed og redskaber til jobsøgning.

AU Library

Vejledning i informationssøgning og referencehåndtering. Derudover tilbyder AU Library fagspecifik vejledning af fagreferenter.

AU Studypedia

AU Studypedia er et studieværktøj, der guider dig omkring den akademiske side af dit studieliv. Her kan du blandt andet læse om forskellige læseteknikker, om at arbejde i grupper, gode råd om opgaveskrivning, videnskabelighed og litteratursøgning.

Elitesport

Elitesport styrker muligheden for at elitesportsudøvere kan forfølge deres sportslige ambitioner uden at miste muligheden for uddannelse og en karriere ved siden af sporten.

Iværksætter

AU Iværksættere styrker muligheden for, at studerende kan afprøve iværksætterambitioner og udvikle egen virksomhed sideløbende med deres uddannelse.

Specialpædagogisk Støtte

Hos Specialpædagogisk Støtte kan du få information og vejledning om støtte til studerende med funktionsnedsættelser.

Studenterforeninger

Vælg mellem AU’s mange studenterforeninger, hvis du gerne vil være aktiv ved siden af studierne. 

Studenterpræsterne

Hovedparten af studenterpræsternes arbejde handler om mødet mellem mennesker, og at skabe mangfoldige arrangementer og tilbud for alle studerende i Aarhus og omegn – uanset religiøs overbevisning og holdning.

Studenterrådet

En politisk aktør, der fungerer som de studerendes talerør, både internt på Aarhus Universitet og i den generelle offentlige debat. Studenterrådet tilbyder en lang række services, blandt andet Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag, studiemesse, studiekalender, kurser, retshjælp og en studenterhåndbog.

Studenterrådgivningen

Studenterrådgivningen er eksperter i korttidsterapi for studerende på videregående uddannelser.

Studievejledningen

Studievejledningen kan give dig svar på praktiske spørgsmål vedrørende generelle og fagspecifikke regler, der har betydning for dit studieforløb, samt tilbyde dig fagnær vejledning i forhold til dit studieprogram. Du kan også henvende dig med spørgsmål af mere personlig karakter, såsom studietvivl og din trivsel på studiet.

SU-kontoret

Administration og vejledning om SU-spørgsmål.

Styrkditstudieliv

En online ressource, du kan benytte, hvis du har brug for en hjælpende hånd i forbindelse med din trivsel på uddannelsen.

Vi siger fra

Har du oplevet chikane eller diskrimination? AU opfordrer til, at du siger fra over for krænkende adfærd.

Har du andre behov eller udfordringer, der umiddelbart ikke dækkes af ovenstående vejledningstilbud på Aarhus Universitet? Du kan her se andre tilbud, som du også kan kontakte: ekstern hjælp.

Se også

Studietrivsel

Styrk dit studieliv finder du én indgang til alle de tilbud, du kan benytte, hvis du vil øge din trivsel på studiet.