Aarhus Universitets segl

Ordbog til nye studerende

Fra ungdomsuddannelse til universitetet

Når du starter på universitet, skal du ikke alene i gang med et nyt og spændende studie. Du skal også til at lære og forstå en række af nye ord. Derfor har vi lavet en ordbog, som skal hjælpe til at forstå de nye ord, som du inden længe kommer til at bruge i flæng.

Akademiker

En studerende eller færdigudannet.

En person, der studerer ved eller er uddannet fra et universitet eller en anden højere læreanstalt.

Akademisk kvarter

Forskudt starttidspunkt

Selvom undervisningen er skemalagt til at starte kl. 10, kan det være en skik på uddannelsen, at din underviser først begynder 10.15. Vær opmærksom på, hvad der er kutymen på din uddannelse.

Alumne

Alumne

En tidligere studerende, der har studeret og afsluttet en uddannelse på universitetet.

Campus

Universitetets områder og bygninger

Campus er de fysiske områder, hvor du har undervisning og færdes som studerende. Hvis du skal have adgang til bygningerne uden for lukketid, kan du bruge dit studiekort som nøglekort. Det skal dog aktiveres først. Aktivér studiekortet her.

Fakultet

Fagområde

På Aarhus Universitet er der 5 overordnede fagområder, som kaldes fakulteter. Hvert fakultet ledes af en dekan og er underinddelt i institutter, som udbyder forskellige uddannelser indenfor det overordnede fagområde.

Fakultet

Beskrivelse

Arts

Det humanistiske fakultet Arts er et af Nordeuropas største fakulteter inden for forskning og uddannelse i kulturelle og samfundsmæssige forhold. Her er der bl.a. uddannelser indenfor:

 • Arkæologi
 • Filosofi
 • Historie
 • Informationsvidenskab
 • Litteraturhistorie
 • Medievidenskab
 • Sprogfag

Aarhus BSS

Fakultetet Business and Social Sciences er en af Europas største business schools og Dnmarks største universitære enhed inden for erhvervs- og samfundsvidenskabelige discipliner. Her er bl.a. uddannelser indenfor: 

 • Forretningsudvikling og teknologi
 • Jura
 • Marketing
 • Psykolæogi
 • Statskundsskab
 • Virksomhedsledelse
 • Økonomi

Health

Det sundhedsvidenskabelige fakultet Health er et forskningsintensivt fakultet, som udbyder uddannelser inden for hele det sundhedsvidenskabelige felt, herunder: 

 • Folkesundhedsvidenskab
 • Idrætsvidenskab
 • Medicin
 • Odontologi (tandlæge)

NAT

Det naturvidenskabelige fakultet Natural Sciences har bl.a. uddannelser indenfor:

 • Biologi
 • Datalogi
 • Fysik
 • Geoscience
 • IT Produktudvikling
 • Kemi
 • Matematik
 • Nanoscience

TECH

Technical Sciences er fakultet for de tekniske videnskaber og har bl.a. uddannelser indenfor:

 • Agrobiologi
 • Fødevarer
 • Husdyrvidenskab
 • Ingeniørvidenskab
 • Miljøvidenskab

Forberedelse

Lektier

På universitetet har du selv ansvar for at forberede dig tilstrækkeligt til undervisningen, men det er ikke lektier, som bliver tjekket om du har lavet.

Forelæsning

Læreroplæg

En undervisningsform på universitetet, der i høj grad består af underviserens faglige oplæg og plenumdiskussioner.

Hold

Klasse

Du går ikke længere i en klasse, men på et hold. Hvis din uddannelse er meget stor, vil der måske være flere hold per årgang.

Kursus

Fag

Kurser vil typisk være betegnelsen på det, du på din ungdomsuddannelse har kaldet et fag. På nogle uddannelser kalder vi det også fag, moduler, seminarer eller forløb. Sommetider vil betegnelserne være overlappende, så vær opmærksom på sprogbruget på din uddannelse. Du møder fx betegnelsen kursus” i kursuskataloget, der er en oversigt over alle “fag”, der udbydes på AU.

Semester 

Et halvt skoleår

Året inddeles på universitetet i 2 semester. Efterårssemestret går fra september til og med januar og forårssemesteret går fra februar til og med juni. På nogle uddannelser vil semesteret være opdelt i moduler.

Skema

Digitalt skema

Du kan ikke være sikker på at have det samme skema hele semestret igennem eller at skulle være i samme lokaler. Tid og sted for undervisningen kan ændre sig løbende, så husk at holde dig opdateret.

Studenterforening

Aarhus Universitet rummer et rigt foreningsliv. Hvad end du er til sport, teater eller musik, så er der helt sikkert en forening for dig. Du kan kigge i listen over foreninger og finde et tilbud der passer til dig. 

Studiegrupper

Faste arbejdsgrupper

Studiegrupper kan tage mange former fx læsegrupper, skrivegrupper, projektgrupper mf., hvor I eksempelvis gennemgår tekster, regner opgaver, eller laver forskellige gruppeopgaver og –projekter sammen.

Studerende

Elever

Du er ikke længere elev, men studerende. Dette indebærer at du har ansvar for egen læring.

Undervisere

Lærere

I folkeskolen og på gymnasierne kalder du din underviser for din lærer. På universitet kalder vi dem undervisere.


Kom godt i gang

 • Læs Studenterhåndbogen der introducerer dig til AU, Aarhus som by og livet udenfor studierne. 
 • Styrkditstudieliv.au.dk er en side med alle de tilbud, du kan benytte, hvis du vil øge din trivsel eller generelt savner inspiration til dit studieliv.
 • Study@AU er et frivilligt, online forløb for nye studerende, der handler om almene studiekompetencer. Det er tilgængeligt for alle nye studerende via Brightspace. På forløbet lærer du gennem forskellige aktiviteter at få øje på gode studievaner, brugbare studiestrategier, og hvordan du skaber god studietrivsel.

Brightspace

Som studerende på AU vil du møde undervisnings­portalen Brightspace, hvor du bl.a. får vigtig information fra dine undervisere. Du kan logge ind på Brightspace her.

Hvordan kan jeg bruge Studypedia?

Du kan gå til Studypedia som en værktøjskasse, som du kan rode lidt rundt i og finde præcis de værktøjer, du skal bruge for at opbygge en god ramme for din læring og den akademiske side af dit studieliv.

Studypedias forside er opbygget omkring 9 forskellige emner, som berører forskellige aspekter af den akademiske side af studielivet. Logikken bag opbygningen er, at du hurtigt kan orientere dig, alt efter hvad dit behov er. 

Find et fællesskab

Studenterforening

Du kan tage del af et af de mange studenterforeninger på AU og blive en del af et fællesskab med andre studerende. Find en studenterforening her.

Genlyd

Bliv en del af et fællesskab i Aarhus via genlydaarhus.dk, hvor du kan finde andre unge, der gerne vil mødes og tage i biffen, træne, spille brætspil, lave krea-ting og meget andet. Find eller opret invitationer på genlydaarhus.dk