Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Argumentation

I en akademisk sammenhæng er det ikke nok blot at have en mening. Det forventes, at du som studerende argumenterer, når du kommunikerer i faglige sammenhænge. 

Når du som studerende fremstiller en påstand - både skriftligt og mundtligt - skal du kunne anføre fagligt acceptable grunde til din påstand. Fagligt acceptable grunde kan tage afsæt i et argument bygget på eksempelvis dit fags teori eller en empirisk undersøgelse. 

Når du skriver en opgave, skal du løbende underbygge dine påstande med argumenter. Samtidig kan det være en fordel at opbygge hele opgaven som et samlet argument. Når du opbygger et argument, kan du med fordel tage udgangspunkt i Toulmins model, som er illustreret herunder:

 

 

Modellen består af tre grundelementer: påstand, belæg og hjemmel. Tilsammen danner de tre elementer et argument. Derudover er der tre valgfrie elementer: styrkemarkør, rygdækning og gendrivelse. Du kan læse mere om modellen under 'Akademisk argumentation'.

 

Akademisk argumentation

Sådan strukturer du et argument. 

Toulmins argumentmodel kan både hjælpe dig til at strukturere enkelte argumenter i din opgave og til at strukturere hele din opgave som et overordnet argument. På den måde kan du undgå at komme til at aflevere en pointeløs opgave uden rød tråd.

Brug figuren nedenfor til at gennemgå dine delargumenter i opgaven eller hele opgaven som et argument.

Her kan du downloade eller printe argumentationsfiguren:

Opgaven som et argument

Som nævnt i 'Akademisk argumentation' kan Toulmins argumentationsmodel både bruges til at opbygge delargumenter og til at opbygge hele opgaven som ét samlet argument. 

Hvis du bruger modellen til at opbygge opgaven som et samlet argument, bliver den et redskab til at strukturere opgaven med. Herunder kan du se, hvordan argumentationen fungerer for hele opgaven, og hvordan normer for akademisk sprog, problemformulering og opgavens opbygning hænger sammen.


Hvor i opgaven

Argumentationens dele optræder forskellige steder i opgaven:

  • I indledningen kan du præsentere påstanden i form af hypoteser eller i problemformuleringen. Belæg og hjemmel præsenteres kort, og valget begrundes.

  • I opgavens korpus fremlægger du belæg for din påstand. Hjemmel, gendrivelse og rygdækning fremlægges og diskuteres enten samlet eller løbende.

  • I konklusionen fremsætter du din påstand med passende styrkemarkør og sætter den i forhold til belæg, hjemmel, rygdækning og gendrivelse.


Understøt med ord

Du understøtter argumentationen rent sprogligt ved hjælp af argumentationsord.

Det er ord som: fordi, altså, derfor, så, nemlig, for at, af den grund at, da, eftersom, er årsagen til, følgelig, heraf følger at, således, ikke desto mindre, imidlertid, på den anden side.

Øvelse: Din opgave som argument

Brug Toulmins model til at strukturere din opgave som et overordnet argument.

Du kan med fordel strukturere hele din opgave som et argument ved hjælp af Toulmins model. Ved at prøve den interaktive øvelse nedenfor, som er baseret på Toulmins model, kan du få bedre styr på argumentationen i din opgave.

Udfør øvelsen

Den interaktive øvelse åbner i et nyt vindue. Du skal svare på seks spørgsmål, og til sidst får du mulighed for at gemme din tekst. Formålet er at give opgaven fokus og den berømte røde tråd.

 

Du kan også udfylde nedenstående handout med Toulmins model:

 

Eksempler på opgaver, der er opbygget som et argument:

Følgende eksempler er fra lingvistik og Science & Technology, der viser, hvordan argumentationsmodellens dele er anvendt i henholdsvis en faglig opgave og i en videnskabelig artikel. 

Idé: Brug også på andres tekster

Du kan også bruge Toulmins model til at give overblik over andres argumenter. Brug den fx når du skal sammenligne eller vurdere videnskabelige artikler og undersøgelser i forbindelse med en opgave eller et oplæg. 

Se også:


Øvelse: Toulmins model

Prøv den interaktive øvelse med Toulmins model, som kan hjælpe dig til at strukturere hele din opgave som et samlet argument. 

Du kan også udfylde nedenstående handout med Toulmins model.


Normer og krav

Teksten på siden er blandt andet inspireret af Rolf Reitan og Ole Togebys tekst om Normer og krav til universitetsopgaver (pdf) fra Nordisk Institut (nu Institut for Æstetik og Kommunikation)


Skriv og skriv - Red din opgaveskrivning

I bogen Skriv og skriv - Red din opgaveskrivning (2017) kan du finde hjælp og inspiration til at arbejde med din opgaveskrivning. Bogen er skrevet af retorikere og undervisningsudviklere Helle Hvass og Stine Heger, som begge har erfaring med at vejlede studerende i opgaveskrivning. 


Sidens indhold er udarbejdet af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet. Konceptet for indholdet er udarbejdet af Tine Wirenfeldt Jensen med udgangspunkt i bogen Akademisk Argumentation af Signe Hegelund (Samfundslitteratur, 2000). Teksten i øvelsen stammer fra bogen.