Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny studerende

Som førsteårsstuderende på Aarhus Universitet vil du møde nye måder at gøre tingene på. Spor dig ind på den akademiske side af studielivet med Studypedia.

Studypedia giver dig konkrete råd, øvelser, skemaer m.m. om akademiske skrive- og arbejdsformer, som du vil støde på som universitetsstuderende.

Du finder eksempelvis øvelser, som du kan bruge, når du skal opbygge et argument i en skriftlig opgave, eller hvis du går i stå i skriveprocessen. Og hvis opgaveskrivningen bliver for hård, tiden knap og din motivation daler, kommer vi med gode råd til, hvordan du kan højne din studiemotivation.  

Der er måske lige så mange måder at tilrettelægge sit studie og studietiden på, som der er studerende på Aarhus Universitet. Det er samtidig meget forskelligt, hvad man som studerende mangler hjælp til, og hvornår behovet er der. Har du eksempelvis behov for at arbejde mere dybdegående med dine strategier for læsning og noteskrivning? Eller har du blot brug for hurtigt at tilegne dig information om litteratursøgning eller formalia?  

Hvor skal jeg begynde?

Et godt sted at begynde som ny studerende er de grønne emner på forsiden, som handler om studievaner, håndtering af pensum og gruppearbejde. Ved at orientere dig i disse emner, kan du få inspiration til at skabe gode rammer for din læring. Se fx nærmere på:

  • Strukturer din tid om hvordan du planlægger din studietid, så du får mest muligt ud af den. 
  • Akademisk læsning om hvordan du kan gå til læsestoffet i forbindelse med undervisning, oplæg og opgaveskrivning.
  • Noteskrivning som kan hjælpe dig med at lære, forstå og forholde dig aktivt til det du læser eller lytter til.

  • Brug en studiegruppe om at skabe og bruge studiegrupper i det daglige liv på universitet.

Overgangen til universitet

I nedenstående video fortæller mentorer fra SubUniversity ud fra deres egne erfaringer om, hvordan overgangen fra en gymnasial uddannelse til en universitetsuddannelse kan være. 

Videoen er produceret af Ivan Steffen Moses, Center for undervisningsudvikling og digitale medier.  

Ordbog – fra ungdomsuddannelse til universitetet

Når du starter på universitet, skal du ikke alene gang med et nyt og spændende studie. Du skal også til at lære og forstå en række af nye ord. Derfor har vi lavet en ordbog, som skal hjælpe til at forstå de nye ord, som du inden længe kommer til at bruge i flæng.

Akademisk kvarter 

Forskudt starttidspunkt.

Selvom undervisningen er skemalagt til at starte kl. 10, kan det være en skik på uddannelsen, at din underviser først begynder kl. 10.15. Vær opmærksom på, hvad der er kutymen på din uddannelse.

Alumne

En der er færdiguddannet.

En tidligere studerende, der har studeret og afsluttet en uddannelse på universitetet.

Campus

Universitetets områder og bygninger.

Campus er de fysiske områder, hvor du har undervisning og færdes som studerende.

Forberedelse

Lektier.

På universitetet har du selv ansvar for at forberede dig tilstrækkeligt til undervisningen, men det er ikke lektier, som bliver tjekket om du har lavet.

Forelæsning

Læreroplæg.

En undervisningsform på universitetet, der i høj grad består af underviserens faglige oplæg og plenumdiskussioner.

Hold

Klasse.

Du går ikke længere i en klasse, men på et hold. Hvis din uddannelse er meget stor, vil der måske være flere hold per årgang.

Kursus

Fag.

Kurser vil typisk være betegnelsen på det, du på din ungdomsuddannelse har kaldet et fag. På nogle uddannelser kalder vi det også fag, moduler, seminarer eller forløb. Sommetider vil betegnelserne være overlappende, så vær opmærksom på sprogbruget på din uddannelse. Du møder fx betegnelsen kursus” i kursuskataloget, der er en oversigt over alle “fag”, der udbydes på AU.

Semester 

Et halvt skoleår.

Året inddeles på universitetet i 2 semester. Efterårssemestret går fra september til og med januar og forårssemesteret går fra februar til og med juni. På nogle uddannelser vil semesteret være opdelt i moduler.

Studerende 

Elever.

Du er ikke længere elev, men studerende. Dette indebærer at du har ansvar for egen læring.

Studiegrupper 

Faste arbejdsgrupper.

Studiegrupper kan tage mange former fx læsegrupper, skrivegrupper, projektgrupper mf., hvor I eksempelvis gennemgår tekster, regner opgaver, eller laver forskellige gruppeopgaver og –projekter sammen.

Timeplaner

Digitalt skema.

Du kan ikke være sikker på at have det samme skema hele semestret igennem eller at skulle være i samme lokaler. Tid og sted for undervisningen kan ændre sig løbende, så husk at holde dig opdateret.

Undervisere 

Lærere.

I folkeskolen og på gymnasierne kalder du din underviser for din lærer. På universitet kalder vi dem undervisere.

Hvordan er det at starte?

I nedenstående video fortæller studerende og undervisere om, hvordan det er at starte på universitetet. De studerende giver dig et indblik i, hvilke tanker de gjorde sig forud og undervejs, hvordan de oplevede det faglige niveau, og hvordan de tilpassede sig det nye studieliv og -miljø. 

Videoen er produceret af Science & Technology, Media Lab - STLL.  

Gode råd fra ældre studerende

I nedenstående video fortæller mentorer fra SubUniversity ud fra deres egne erfaringer om, hvad de gerne ville have vidst, da de begyndte på Aarhus Universitet.  

 

Videoen er produceret af Ivan Steffen Moses, Center for undervisningsudvikling og digitale medier.  


Kom godt i gang

  • ‘Need-to-do' og 'need-to-know' - tjeklister for nye studerende
  • Læs Studenterhåndbogen der introducerer dig til AU, Aarhus som by og livet udenfor studierne. 

Blackboard

Som studerende på AU vil du møde undervisnings­portalen Blackboard, hvor du bl.a. får vigtig information fra dine undervisere. I videoen kan du lære, hvordan du kommer i gang med at bruge Blackboard, og hvad du kan bruge Blackboard til.

Hvis du er studerende på Aarhus BSS kan du finde en særlig vejledning her.

Hvordan kan jeg bruge Studypedia?

Du kan gå til Studypedia som en værktøjskasse, som du kan rode lidt rundt i og finde præcis de værktøjer, du skal bruge for at opbygge en god ramme for din læring og den akademiske side af dit studieliv.

Studypedias forside er opbygget omkring 9 forskellige emner, som berører forskellige aspekter af den akademiske side af studielivet. Logikken bag opbygningen er, at du hurtigt kan orientere dig, alt efter hvad dit behov er.