Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Den gode forberedelse

Den gode forberedelse

God forberedelse indebærer ikke kun at læse teksterne, men ligeledes at arbejde bevidst med det du læser, og reflektere over hvordan du håndterer pensum og tilegner dig viden.

 

På universitetet er der mange former for undervisning. De fleste vil kende til forelæsninger og holdundervisning, men andre vil også have eksempelvis laboratorieundervisning, klinikundervisning og TØ. Ens for dem alle er, at de kræver forberedelse. Ligeledes skal du forberede dig til gruppearbejde, vejledning, fremlæggelser, projektarbejde og så videre. 

Du bruger altså meget tid på at forberede dig, og derfor er det en god idé at finde ud af, hvordan du forbereder dig godt og effektivt.

Denne video handler om vigtigheden af forberedelsestiden - fordi studerende ikke bliver stærke af underviserens armbøjninger

Forbered dig til semesterstart

Det er en god idé at forberede dig, når et nyt semester starter. Den mentale forberedelse på, hvad semestret byder på, gør det mere overskueligt, hvad der forventes, og hvad du selv kan forvente.

Forhold dig til studieordningen.  

Du kan få en idé om, hvad der forventes af dig i løbet af semestret og til eksamen ved at forholde dig til studieordningen og læse de formelle krav til de fag, du skal have. Tal gerne med din underviser og dine medstuderende om, hvordan kravene skal forstås.

Lav en ugeplan.

Ved at lave en ugeplan, hvor du fastlægger din forberedelse, undervisning osv. bliver det lettere for dig at balancere studietid, fritid og evt. studiejob.

Lav aftaler med studiegruppen.  

Det er en god idé at lave en forventningsafstemning og faste aftaler med din studiegruppe ved starten af et nyt semester - uanset om det er en ny eller eksisterende studiegruppe.

Før undervisningen

Ofte skal du som en del af din forberedelse til undervisningen læse meget litteratur, og det kan være svært at nå det hele. Især fordi det ikke altid er nok bare at læse teksterne igennem. Derfor har du brug for en læsestrategi.

En god læsestrategi indebærer også, at du orienterer dig i emnet. Du kan fx:

  • lave en kort google-søgning på emnet/fremhævede begreber/teoretikere

  • bruge et opslagsværk

  • se faglige videoer på nettet om emnet

Dette indledende arbejde giver dig en bedre forståelse for emnet, så det bliver nemmere at læse teksterne og udføre eventuelle opgaver.

Din læsestrategi bør også indeholde noteskrivning, som gør det tydeligt for dig, om du forstår stoffet - og ikke mindst de dele, du ikke forstår, som du kan tage med til undervisningen eller din studiegruppe.

Da det ofte er kompleks og tidskrævende litteratur, du skal læse, kan det være nødvendigt at prioritere i pensum, og arbejde bevidst med, hvordan du bedst tilegner dig og forstår ny viden. Det handler om at reflektere over indholdet og din forståelse samt skabe en god læreproces for dig selv.

Under og efter undervisningen

Udover at møde velforberedt op, er det også vigtigt for din læring, at du deltager aktivt i undervisningen. Det kan du gøre ved at

Lyt og engager dig  

Luk computeren (eller som minimum facebook), og prøv at engagere dig i emnet, der gennemgås, og lytte aktivt.

Tag noter undervejs.

Ved at tage noter aktiverer du flere dele af hjernen, så det bliver lettere at bearbejde informationerne. Skriv også gerne spørgsmål til emnet ned undervejs.

Gå i dialog.  

Med udgangspunkt i det, du ikke forstod i din forberedelse og de spørgsmål, du har skrevet i undervisningen, bør du gå i dialog med dine medstuderende og underviser enten undervejs eller efter undervisningen

For at huske indholdet fra undervisningen bedst muligt, kan du bearbejde det, du har lært på forskellige vis. Denne efterbearbejdning fungerer ligeledes som en del af din forberedelse til næste undervisning, hvor der bliver bygget videre på et emne eller på din viden.

Opsummér for dig selv  

Afsæt 5 minutter til at opsummere, hvad du lært, og spørge dig selv, om du faktisk forstod det, der blev gennemgået: Er der noget, der stadig er uklart?

Opsummér i studiegruppen

Tal med din studiegruppe om de spørgsmål, du måske har, og om det, der måske stadig er uklart. I kan også opsummere undervisningens hovedpointer for at få hinandens forskellige perspektiver på emnet eller opdage eventuelle misforståelser.

Arbejd videre med emnet  

Efter undervisningen kan du bruge lidt tid på at arbejde videre med emnet eller de dele af emnet, du synes var særligt interessante eller ikke helt forstod. Du kan eksempelvis søge Youtube-videoer om emnet eller bruge opslagsværker for at få et andet perspektiv på emnet.

Arbejd aktivt før, under og efter undervisning

Prøv denne øvelse, der hjælper dig til at forholde dig aktivt til det faglige stof både før, under og efter undervisningen.


Vær til stede og fokuser

Har du svært ved at lægge mobilen og de sociale medier fra dig under dit studiearbejde?

  • Prøv appen Forest til at holde fokus, når du studerer. Her vokser der en skov på din skærm, som bliver frodigere, jo længere du arbejder.
  • Med appen Noisli kan du sætte atmosfærisk baggrundslyde eller statisk støj, der kan hjælpe dig med at fokusere.
  • Appen Focus-to-do kombinerer to-do-lister og Pomodoro-metoden til at optimere din produktivitet.

Få en læseplads

Mange studerende har glæde af at have en læseplads. Se hvilke faciliteter Statsbiblioteket kan tilbyde dig som studerende. Forhør dig også om mulighederne for at få en læseplads på dit institut.